Vištyčio regionino parko lankytojų centro ekspozicija
Dizainerė Skirmantė Vaitkevičiūtė. Plotas 245 kv.m. Užsakovas VSTT prie LR AM.
Ekspozicijos pagrindinė tema - KALVOTOJI SUVALKIJA.
Ekspozicinės sienelės formuojamos kaip kalvos, jas sudedant iš atskirų išfrezuotų plokštumų. Informacija išdėliojama “kalvų” viduje - išskaidant pagal temas.
Pasirinkta eksponavimo forma leidžia racionaliai išnaudoti patalpos tūrį (nes vienos sienos nuožulnios - netinkamos informacijai, o kitos - su langais), suformuojama daug papildomų plokštumų informacijai pateikti.

Ekspozicijos grafinį stilių suformavo padavimas apie Vištyčio pavadinimo atsiradimą – “Tas ežeras gavo Vištyčio vardą, nes paukštis (vištytis) sucypė – cypt”. Ekspozicijoje atsiranda stilizuoti paukščiukai, paimti iš lietuvių liaudies audinių raštų, kurie kartu yra aliuzija ir į turtingą krašto etnografinį paveldą. Audinių raštai pasikartoja ant sienų, baldų, grindų, pastato fasado.

Vištyčio regionino parko lankytojų centro ekspozicija